Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2013/6

2013. gada 19. jūnijā, Rīga

 

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis, Viesturs Tamužs, Mārtiņš Vimba, Inguna Valdmane, Jānis Tamužs

LOF klubu pārstāvji: Valters Āboliņš, Jurģis Krastiņš

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

 

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (P.Apinis)
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs)
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis)
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi)
 5. Izlašu komisijas sastāva, vīzijas un darba mērķu prezentācija. Esošie un plānotie finanšu instrumenti izlašu darba nodrošināšanai (P.Apinis, J.Krastiņš)
 6. Dažādi

 

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 5 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.
LOF valde secina, ka jau 3. valdes sēdē pēc kārtas nepiedalās Mārtiņš Gaigals.

 

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde sākas ar iepriekšējās valdes sēdes pieņemto lēmumu kontroli.

Reklāmas, mārketinga un ziedojumu komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Jānis Lazdāns.
Komisija jāizveido līdz nākamajai valdes sēdei 24. jūlijā.

LOF darbības lobēšana

Atbildīgais no LOF valdes Mārtiņš Gaigals.
Jautājums par komisiju tiks izskatīts nākamajā valdes sēdē 24. jūlijā.
Komisijas veidošanu jāturpina.

LOF valde uzdeva līdz 24. aprīlim Sabiedrisko attiecību komisijai sagatavot LOF mājas lapā plašāku informāciju par LOF klubiem un iespējām tajos iestāties, tādējādi papildinot biedru skaitu. Atbildīgais Jānis Tamužs, izpildītājs Jānis Tamužs.
Jāturpina darbs-jāveic komunikācija ar klubiem. J. Tamužs informē, ka darbs kavējas mājas lapas administratora aizņemtības dēļ. Jāatrod ātrāks sadarbības modelis.
Finanšu komisijai sadarbībā ar Izlašu komisiju jāsagatavo nolikums par veidiem, kā varētu apbalvot sportistus par augstiem sasniegumiem. Atbildīgie Viesturs Tamužs, Jurģis Krastiņš. Darbs pie nolikuma sagatavošanas jāturpina.
LOF budžetā ir paredzēta PČ translācija( 3500,-LVL). Ir noslēgts līgums ar Somijas Orientēšanās federāciju par translāciju. Samaksāts par translāciju Somijas Orientēšanās federācijai 3000,-EUR. P. Apinis turpina līdzekļu piesaistīšanu.
M. Vimba informē, ka bijusi tikšanās ar televīziju. Sarunās piedalījās arī A. Rupais un J. Krūmiņš. Ir sagatavots līgums ar televīziju. Jāsagatavo LOF klips televīzijai, atbildīgais Jānis Tamužs.
Jāorganizē preses konference 1. jūlijā 13.00.
Jāveic preses akreditācija Pasaules čempionātā Jānim Tamužam.
V. Tamužs apņemas sagatavot līdz jūlija beigām apkopojumu par komisiju darbu.

 

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Jautājums par Baltijas čempionāta 2014. gadā rīkošanu tiks risināts Pasaules čempionāta laikā, sarunās piedalīsies Pēteris Apinis.
  LOF valde nolemj ielūgt Lietuvas OF pārstāvjus uz konsultācijām par finanšu piesaistīšanas pieredzi Lietuvā.
 2. Ņemot vērā, ka LOF ir grupas biļete lidojumam uz Pasaules spēlēm Kolumbijā, ir liekas 2 biļetes, cena 1190,-LVL. LOF valde izvērtēs iespēju papildināt dalībnieku skaitu braucienam uz Pasaules spēlēm, biļetes tiks piedāvātas Latvijas preses pārstāvjiem.
 3. LSFP Kopsapulce notika 30. maijā. Notika Prezidenta un 10 valdes locekļu vēlēšanas. No LOF valdes Pilnsapulcē piedalījās P. Apinis un Ģ. Mamis.
  P. Apinis ievēlēts par LSFP Viceprezidentu, prezidents Einārs Fogelis.
 4. Noslēgti 2 līgumi ar LVM, neliels atlikums arī būs LOF budžetā.
 5. UR apstiprināts LOF valdes sastāvs.
 6. Tiek veikti Pasaules junioru čempionāta, Pasaules čempionāta, Pasaules spēļu maksājumi un pārstāvju akreditācijas.

 

Par 4. jautājumu:

M. Vimba informē par LVM un LOF kopīgi rīkoto Mammadaba orientēšanās dienu ceturtdien 23. maijā. 
Atsauksmes labas. LOF valde nolemj iesniegt LOF projekta pieteikumu Mežu attīstības fondam. Atbildīgais Mārtiņš Vimba.
Ir iespēja sarīkot sacensības Lucavsalā, vajadzīgs atbildīgais klubs-rīkotājs. Tiks piedāvāts OK Ozons.
P. Apinis uzaicinājis LV premjerministru Valdi Dombrovski piedalīties Magnētā ceturtdien, 27. jūnijā.
Uz nākamo valdes sēdi jāsagatavo lielo sacensību kalendārs tuvākajiem 3 gadiem. Atbildīgie Ģirts Mamis un Normunds Bērziņš.

 

Par 5. jautājumu:

Izlašu komisijas sastāva, vīzijas un darba mērķu prezentācija. Esošie un plānotie finanšu instrumenti izlašu darba nodrošināšanai.
Ir patīkama informācija, ka MTBO Eiropas čempionātā M17 grupā Atis Heinols ieņēmis 3. vietu.
J. Krastiņš piedāvā variantu, ka komisijā ir 3 cilvēki.
Izlašu veidošanas principi jāzina rudenī, arī kalendārs.
Jābūt kopējiem izlašu pasākumiem, treniņnometnēm-3 reizes gadā.
Darbs 3 blokos, par katru savs atbildīgais( jaunieši, juniori, pieaugušie).
Tiek pieaicināti papildus palīgi pēc vajadzības.
Mērķis, atbilstoši Kongresa lēmumiem, jābrauc uz čempionātiem vismaz 3+3 sportistiem katrā grupā.
Inguna Valdmane informē par savu viedokli-pēdējos gados ir izstumti sportistu treneri.
Komisija nedrīkst sastāvēt tikai no 3 cilvēkiem, jo katrs domā tikai par savu jomu, komisijā jābūt 9 cilvēkiem.
Nākotnes vīzija-izlašu komisijā jābūt izlases galvenajam trenerim, kuram jābūt profesionālim, ar izglītību, kas kļuvis par treneri konkursa rezultātā. Viņam jābūt palīgiem, arī profesionāļiem, tiešajiem sportistu treneriem.
Jābūt izlašu atbalsta grupai, menedžerim, ārstam, psihologam.
Komisija jāveido rudenī, kad sezona ir beigusies.
Jāveido lielākā sastāvā no treneriem, kuri strādā ar sportistiem un lai tiktu pārklāta pēc iespējas visa Latvija.
M. Vimba uzskata, ka nav skaidri principi, kas ir Izlašu komisija un nav vienota izpratne par tās veidošanu.
LOF valde nolemj atlikt jautājumu par komisijas sastāvu uz nākamo valdes sēdi, bet par vīziju uz aiznākamo.
LOF izpilddirektoram jāsagatavo vienošanās-līgumi ar izlašu treneriem/pārstāvjiem.

 

Par 6. jautājumu:

 • LOF rīcībā ir 30 SI stacijas. SI stacijas turpmāk atradīsies pie LOF izpilddirektora, klubi varēs tās dabūt lietošanā sacensību sarīkošanai

 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta 

Nākamā valdes sēde notiks 24. jūlijā

Protokolēja Ģirts Mamis


atpakaļ

0.03606104850769