Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

28.janvāris /
Spodris, Kārlis
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2013/4

2013.gada 24.aprīlī, Rīga

 

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis, Viesturs Tamužs, Mārtiņš Vimba, Jānis Lazdāns, Indulis Peilāns, Inguna Valdmane, Inguna Čākure, Jānis Tamužs

LOF klubu pārstāvji: Juris Cebulis, Oskars Zērnis, Valters Kaminskis

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

 

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (P.Apinis)
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs)
 3. Valdes struktūra (valdes locekļu atbildības virzieni un to saturs, komisiju vadītāji un sastāvs). Komisiju nosaukumu maiņa. Jaunas komisijas (V.Tamužs)
 4. Darba plāni tuvākajām 5 valdes sēdēm (P.Apinis, V.Tamužs, Ģ.Mamis)
 5. Par finanšu, materiālo un nemateriālo vērtību atbildīgā valdes locekļa vīzijas un darba mērķu prezentācija (V.Tamužs)
 6. Par attīstības, plānošanas un projektiem atbildīgā valdes locekļa vīzijas un darba mērķu prezentācija (M.Vimba)
 7. Par reklāmu, marketinga, produktu attīstības un ziedojumu politikas atbildīgā valdes locekļa vīzijas un darba mērķu prezentācija (J.Lazdāns)
 8. Citi jautājumi


Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 8 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde sākas ar iepriekšējās valdes sēdes pieņemto lēmumu kontroli.

Par 3. jautājumu:

LOF Komisiju priekšsēdētāju vēlēšanas un komisiju apstiprināšana:

Sabiedriskās attiecības

Pagaidām komisijā pieteikušies Jānis Tamužs un Kristīne Bertuka. Komisija tiks izveidota līdz 12. maijam. Atbildīgais Jānis Tamužs.

Tehniskā komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Indulis Peilāns.
Komisijā ir gatavi darboties Juris Cebulis, Ilmārs Limbēns, Jurģis Krastiņš.
Komisija jāizveido līdz 22. maijam

Projektu un attīstības komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Mārtiņš Vimba.
LOF valde apstiprina komisiju šādā sastāvā: M.Vimba(vadītājs), M. Līsmanis, M. Šteinalts, A. Malējs, J. Naglis, V. Kaminskis, I. Ārniece, J. Lazdāns.

Finanšu komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Viesturs Tamužs.
LOF valde apstiprina komisiju šādā sastāvā: V. Tamužs(vadītājs),J. Cebulis, Ģ. Mamis, J. Krastiņš, J. Lazdāns.

Ziemas komisija

Atbildīgā par komisiju no LOF valdes Inguna Valdmane.
Ingunai Valdmanei ir priekšlikums izveidot ziemas izlases komisiju šādā sastāvā: Gunārs Ikaunieks(vadītājs), Pāvels Bričonoks, Inguna Valdmane.
LOF valde balso par ziemas izlases komisijas izveidošanu

Par 1 (Inguna Valdmane)
Pret 5
Atturas 2 (Jānis Tamužs, Inguna Čākure)

LOF valde ievēl Gunāru Ikaunieku par komisijas priekšsēdētāju, kuram jāizveido komisija līdz 22. maijam.

Izlašu komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Pēteris Apinis.
Ir notikusi treneru sanāksme.
LOF valde apstiprina komisiju šādā sastāvā: vadītājs Jurģis Krastiņš, Inguna Valdmane(vietniece), Oskars Zērnis.
Komisija tiks papildināta nākošajā valdes sēdē.
Atbildīgie par izlasēm: pieaugušie-Jurģis Krastiņš, juniori-Oskars Zērnis, jaunieši-Inguna Valdmane.
LOF valde balso par komisijas sastāvu un atbildīgajiem par izlasēm

Par 7
Pret 2 (Inguna Valdmane, Inguna Čākure)

Velo-o komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Jānis Lazdāns.
LOF valde apstiprina komisiju šādā sastāvā: M. Līsmanis(vadītājs), U. Voiceščuks, P. Bričonoks, E. Rēns.

Rogaininga komisija

Atbildīgā par komisiju no LOF valdes Inguna Valdmane.
LOF valde apstiprina komisiju šādā sastāvā: Guntars Mankus, Ilze Lapiņa, Raimonds Lapiņš, Aivars Žogla, Mārtiņš Vimba, Valters Kaminskis(vadītājs).

Taku-o komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Jānis Lazdāns.
LOF valde apstiprina komisiju šādā sastāvā: J. Gaidelis(vadītājs), J. Bergs, Z. Rukšāne, V. Strods, A. Šulcs.

Karšu komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Indulis Peilāns.
Pagaidām vienīgais komisijas dalībnieks Edmunds Zvaigzne.
Komisija jāizveido līdz 22. maijam.

Skolu sporta komisija

Atbildīgā par komisiju no LOF valdes Inguna Čākure.
LOF valde apstiprina komisiju šādā sastāvā: I. Čākure(vadītāja), B. Smila, G. Sirmā, T. Kosmačeva.

Reklāmas, mārketinga un ziedojumu komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Jānis Lazdāns.
Komisija jāizveido līdz 22. maijam.

LOF darbības lobēšana

Atbildīgais no LOF valdes Mārtiņš Gaigals.
Jautājums par komisiju tiks izskatīts nākamajā valdes sēdē 22. maijā.

V. Tamužs uzskata, ka svarīgs ir jautājums par profesionāļiem orientēšanās sportā. Vajadzētu atrast atbildīgo par šo sfēru. Šo jautājumu valde turpinās skatīt nākamajās valdes sēdēs.

Par 4 jautājumu:

Nākamajās valdes sēdēs katram valdes loceklim vajadzēs informēt par savu atbildības sfēru.
Nākamajā valdes sēdē tie varētu būt Jānis Tamužs, Inguna Čākure.
Aptuveni 3 valdes locekļi katrā valdes sēdē varētu sniegt prezentācijas par savu atbildības jomu.
M. Vimba aicina jau maijā domāt par rudens sezonas aktivitātēm, sadarbību ar skolām.

Par 5. jautājumu:

V. Tamužs aicina paplašināt finanšu komisijas darbības sfēru un varbūt arī nosaukumu.
V. Tamužs sniedz finanšu komisijas darbības prezentāciju:

Esošā stāvokļa novērtējums:

 • Komisijas sastāvs: Ģirts Mamis, Jurģis Krastiņš, Juris Cebulis, Jānis Lazdāns, Viesturs Tamužs, (Pēteris Strazdiņš, Ivars Pucēns)
 • Kases, kontu un materiālo vērtību apzināšana un fiziska inventarizācija mēneša laikā

Ilgtermiņa mērķi:

 • Ilgtermiņa budžetēšana, atbilstoši stratēģiskajiem uzstādījumiem
 • Līdzsvarota un ilgtspējīga ienākumu sistēmas izveide
 • Būtisks LOF budžeta pieaugums - mans priekšlikums ir 7 reizes 7 gados, nebaidieties, tas ir tikai 32% pieaugums pret iepriekšējo gadu 7 gadu laikā J 
 • Moderna finanšu pārvaldes sistēma (pārskati, atskaites, plānošanas rīki)

Tuvākās darbības:

 • Aktīvu inventarizācija (materiālās vērtības, naudas līdzekļi, debitori, nemateriālie aktīvi)
 • Esošo saistību un līgumu inventarizācija
 • LOF iekšējās dokumentācijas attīstīšana un uzlabošana (finanses, materiālie aktīvi)
 • LOF līdzekļu pārvaldes procedūru uzlabošana (precīzāka plānošana, debitoru kontrole, materiālo un nemateriālo vērtību uzskaite un aprite)
 • Ieteikumu un priekšlikumu kopums LOF materiālā stāvokļa uzlabošanai 

Esošie un nepieciešamie resursi:

 • Tuvāko mērķu sasniegšanā nav nepieciešami naudas resursi, komisija var paļauties uz tās locekļu intelektuālajiem resursiem un brīvprātīgo darbu

Par 6. jautājumu:


M. Vimba sniedz projektu un attīstības komisijas prezentāciju.
V. Tamužs iesaka komisijā iekļaut arī P. Apini.
Komisijas centieni LOF stratēģisko mērķu kontekstā

LOF stratēģiskie mērķi

 • mērķtiecīgi palielināt orientēšanās sporta atpazīstamību Latvijas sabiedrībā, orientēšanās pasākumu un sacensību dalībnieku, īpaši bērnu un jauniešu, skaitu •būt aktīvam Latvijas sabiedrības loceklim veselīga un videi draudzīga dzīves veida popularizēšanā, būt iniciatoram un atbildēt par atbilstošām sabiedriskām akcijām. Orientēšanās sporta vidi Latvijas sabiedrībai veidot atvērtu, saprotamu, pieejamu un pat nepieciešamu 
 • veicināt orientēšanās sporta klubu nostiprināšanos un attīstību 
 • nodrošināt savu interešu tiešu pārstāvniecību IOF un kļūt par Latvijas, Igaunijas un Lietuvas līderi orientēšanās sporta sadarbībā

Līdzšinējais komisijas darbs pie LOF taktiskajiem uzdevumiem

 • Noteikt LOF iespējamo prioritāro projektu sarakstu 
 • Veidot aktīvāku sadarbību Latvijas, Lietuvas, Igaunijas starpā 
 • Izdot jaunus metodiskos materiālus par orientēšanās sportu 
 • Veidot sadarbības modeļus ar sabiedrības popularitāti ieguvušiem sporta veidiem, kas ir tiešie konkurenti par OS dalībniekiem un iespēja jaunu OS piekritēju piesaistei (MTB, skriešana u.c.) 
 • Izstrādāt LOF vadlīnijas / rekomendācijas klubu attīstībai 
 • Sniegt piedāvājumu metodiskai klubu – LOF biedru – attīstības veicināšanai (administratīvā vadība, grāmatvedība, publicitāte, finansējuma piesaiste, karšu zīmēšana, sacensību organizācija, tehnoloģijas u.c.) 
 • Noskaidrot konkurentus un iespējamos sabiedrotos, definēt interešu grupas 
 • Veikt pētījumu par orientieristu skaita izmaiņām pa vecuma/ dzimuma/ kvalitātes/ teritorijas/ OS paveidu segmentiem 
 • Attīstīt paveidus, kuros iespējami komerciāli projekti 
 • Veicināt klubu atpazīstamību, popularizēt un uzteikt labos piemērus, veidot reģionālo informācijas apmaiņu, sadarbību 
 • Noteikt jautājumus, kuros LOF vai to komisijām ir regulēšanas tiesības (karšu zīmēšana, sacensību rīkošanas teritorijas, sacensību kalendārs, inspektoru institūcija, ODB u.c.) un kur nepieciešamas LOF rekomendācijas (sacensību organizēšanas pamatprincipi, kvalitātes prasības, tiesnešu kvalifikācija u.c.) 
 • Izveidot LOF sacensību, sacensību seriāla modeli, kas rosinātu klubos interesi rīkot augstas kvalitātes sacensības

Novērtējums par esošo stāvokli

 • (+) Vairāki ļoti sekmīgi ieguvumi: 
  • EST-LAT līga 
  • Mammadaba OS poligoni 
  • Mammadaba OS dienas aktivitātes 
  • vispārējā «projektu un ārējās naudas piesaistes kultūras» iedzīvināšana OS salīdzinoši noslēgtajā un inertajā sabiedrībā 
  • Ideju grozs aug 
  • Darbs ar atbalstītājiem 
 • (-) Vairākas neveiksmes, nepilnības un barjeras: 
  • Sociālās atstumtības projekts 
  • Kapacitātes celšanas projekts 
  • OS skolās apjoms 
  • Intensīvs darbs ar atbalstītājiem 
  • Koordinācija SKOLAS-ATTĪSTĪBA-PROJEKTI-PR-AKCIJAS-ATBALSTĪTĀJI 
  • Lielo pasākumu finansējums nerodas komisijas darba rezultātā 
  • Organizācijas attīstība 
  • Prasmīgu resursu nepieejamība

Esošie un nepieciešamie resursi

Esošie

 • Cilvēkresurss: 

–~ 0,2 slodzes brīvprātīgā darba

 • Nauda: 

–Ir 0 Ls
–Varbūt - teorētiski – līdz 3000 Ls ar Valdes lēmumu

Nepieciešamie

 • Cilvēkresurss: 

–1 slodze (projektu ideju apstrāde, uzdevumu izpilde, projektu sagatavošana, pieteikumu sagatavošana, koordinēšana un vadīšana)
–0,5 slodzes brīvprātīgā darba ar augsta līmeņa projektu vadības, ideju ģenerēšanas un īstenošanas iemaņām

 • Nauda: 

–3500 Ls/gadā LOF līdzfinansējuma un nodrošināšanai, projektu pieteikumu sagatavošanas un koordinēšanas izmaksas projektu konkursiem


Par 7. jautājumu:

J. Lazdāns sniedz prezentāciju par reklāmu, marketingu, produktu attīstību un ziedojumu politiku:
Kā piesaistām sponsorus:
Ir vajadzības – izlasei, klubiem, sacensību rīkotājiem.
Mūsu lielākais reklāmas laukums ir LATVIJAS KAUSS.
Paceļot LK organizatorisko, vizuālo, publicitāti, IT mēs kļūstam interesanti sponsoriem.
Apzinām LK rīkotāju vajadzības un piesaistām sponsorus konkrētām lietām – piekabe, ģenerators, sētas, ūdens, balvas,... .

Sportiskie sasniegumi – mūsu čempioni. Pasaules čempions dod mums lielas iespējas aktīvi strādājot piesaistīt atbalstītājus.

Nākotnes darbības virzieni:

 1. Turpināt pilnveidot LK sacensības
 2. Izmantot jaunas reklāmu izvietošanas iespējas – IT, prese, www,... .
 3. Īpaši strādāt ar sponsoriem ilgākā termiņā (2-4 gadi).
 4. Sekot līdzi LV reklāmas tirgus aktivitātēm (lielākie sponsori tirgū – smsKredīts,...)
 5. Maksimāli piesaistīt ar os inventāra saistītās firmas.
 6. Veidot jaunus os produktus (akcijas) - telpu os čempionāts .
 7. Sponsoriem jāsniedz vispusīgas atskaites par reklāmas aktivitātēm.
 8. Pateicības balvas sponsoriem par atbalstu os.
 9. Vajag vairāk Pasaules čempionus! :)

ESOŠIE RESURSI
Jānis L., mazliet Mārtiņš V. pieslēdzas.

NEPIECIEŠAMIE RESURSI
Esošais apjoms jau prasa diezgan regulāru darbu ar sponsoriem – komunikācija, bilžu sūtīšana, preču saņemšana, baneru saņemšana/atdošana, balvu saņemšana nodošana LK rīkotājam, reklāmas maketu saskaņošana, nepieciešama atbalsta saskaņošana,... .
Ir nepieciešams algots darbinieks, kas veic šos un vēl ar LK rīkotājiem nepieciešamo sadarbību.

Varbūt tas ir kāda ES projekta iespējas?


Par 8. jautājumu:

 • LOF valde uzdeva līdz 24. aprīlim Sabiedrisko attiecību komisijai sagatavot LOF mājas lapā plašāku informāciju par LOF klubiem un iespējām tajos iestāties, tādējādi papildinot biedru skaitu. Atbildīgais Jānis Tamužs, izpildītājs Jānis Tamužs. Pagaidām nav izdarīts, tiks paveikts līdz 10. maijam.
 • Ņemot vērā, ka LOF Kongress ir uzdevis LOF valdei vairākus uzdevumus, LOF valde nolemj: 1. Finanšu komisijai sadarbībā ar Izlašu komisiju jāsagatavo nolikums par veidiem, kā varētu apbalvot sportistus par augstiem sasniegumiem. Atbildīgie Viesturs Tamužs, Jurģis Krastiņš, termiņš līdz 22. maijam.
 • LOF budžetā ir paredzēta PČ translācija( 3500,-LVL). Jaunu rezultātu nav. Ir precizēti piedāvājumi sponsoriem. Finansiāli izmaiņu nav, trūkst, apmēram, 2000,-LVL. P. Apinis palīdzēs nepieciešamo līdzekļu piesaistē. Termiņš 10. maijs. LOF valde pilnvaro P. Apini slēgt līgumu par translāciju, ja izdodas piesaistīt līdzekļus.
 • LOF valde ir akceptējusi pieteikuma iesniegšanu PČ rogainingā sarīkošanai 2015. gadā. Atbildīgais Mārtiņš Vimba, izpildītājs Mārtiņš Vimba. Pieteikums ir sagatavots, termiņš 30. aprīlis, kad tas tiks iesniegts. Galvenie organizatori ir visa rogaininga komisija. Jau apsekota teritorija. 
 • Ir saņemts piedāvājums sarīkot Pasaules studentu ziemas čempionātu 2016. gadā. LOF valde nolemj piekrist šāda pasākuma rīkošanai tikai pie nosacījuma, ja IOF finansē šī pasākuma rīkošanu.

 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta
Nākamā valdes sēde notiks 22. maijā

Protokolēja Ģirts Mamis

 


atpakaļ

0,052704095840454