Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

20.novembris /
Anda, Andīna
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

Kongresa protokols Nr.1/2013

Pielikumi:

LOF 2013.gada budžets
Rogaininga noteikumi

Rīga, 2013. gada 16. martā

Latvijas Orientēšanās Federācijas (LOF) Kongresa protokols Nr.1/2013

Darba kārtība:

 1. Mandātu komisijas ziņojums.
 2. Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja, sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana.
 3. Valdes atskaite par 2012.gadā paveikto. P. Apinis.
 4. LOF komisiju atskaites par 2012. gadā paveikto.
 5. Finansu atskaite par 2012. gadu. Ģ. Mamis.
 6. Revīzijas komisijas ziņojums
 7. 2013. gada budžeta projekts. Ģ. Mamis.
 8. OK Alūksne priekšlikumi par LOF Nolikumu izmaiņām.
 9. Rogaininga sacensību noteikumu izmaiņas.
 10. Prezidenta, viceprezidenta un valdes vēlēšanas.
 11. Revīzijas komisijas vēlēšanas.
 12. Citi.
 • OK Mona priekšlikumi
 • OK Madonas BJSS/OK Arona priekšlikumi

 

1.Mandātu komisijas ziņojums.

Mandātu komisijas pārstāvis sniedz informāciju, ka no 30 piešķirtajiem mandātiem ir ieradušies 22 balsstiesīgo klubu pārstāvji. Līdz ar to Kongresam ir kvorums un tas var sākties.

2. Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja, sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana.

LOF prezidents Pēteris Apinis paziņo Kongresu par atklātu. LOF prezidents par Kongresa vadītāju lūdz nozīmēt Juri Cebuli. Tā kā citu priekšlikumu nav, tad par Kongresa vadītāju tiek nozīmēts Juris Cebulis.
Juris Cebulis uzdod jautājumu Kongresa delegātiem, vai ir iebildumi pret darba kārtību. Nevienam nav iebildumu.
Juris Cebulis izvirza Kongresa sekretāra amatam Ģirtu Mami, ko Kongress vienbalsīgi apstiprina. J. Cebulis aicina izvirzīt kandidātus balsu skatīšanas komisijai un kandidātus protokola pareizības apliecināšanai. Balsu skaitīšanas komisijai tiek izvirzīti Valters Kaminskis un Normunds Bērziņš. Protokola pareizības apliecināšanai tiek izvirzīti Jānis Tamužs un Tamāra Kosmačeva. Kongress vienbalsīgi piekrīt šīm kandidatūrām.

3. Valdes atskaite par 2012.gadā paveikto. P. Apinis.

Pēteris Apinis izsaka pateicību Jānim Lazdānam par padarīto iepriekšējos gados, valde ir vairumā gadījumu tikusi galā ar saviem uzdevumiem, Latvijas orientēšanās ir sasniegusi gaidīto un cerēto.
Ņemot vērā pagājušajā gadā sasniegto, esam kļuvuši par vienu no orientēšanās lielvalstīm vai vismaz to tuvumā.
Pagājušā gada lielākais kopdarbs bija ziemas čempionātu organizēšana.
Esam saņēmuši daudz pateicību par organizāciju un distanču kvalitāti.
Pēteris Apinis izsaka pateicību visiem, kuri organizēja šo pasākumu, kā arī pateicību visiem atbalstītājiem, sponsoriem.
Pēteris Apinis izsaka pateicību Jurģim Krastiņam, kurš uzņēmās pieaugušo izlases vadību.
Edgara Bertuka sasniegums mums deva iespēju runāt par sportu Latvijas mērogā, par atbalstu sporta veidiem, kuri nav olimpiskie.
Diskusija ir aizgājusi līdz Nacionālajai Sporta padomei un valsts vadības līmenim.
Būtiskākais uzdevums ir vesels bērns un vesels pieaugušais. Un mūsu treneru devums šeit ir nenovērtējams.
Šogad mēģināsim parādīt savu sporta veidu arī televīzijā.
Par tālāko nākotni- 2014. gadā būs Baltijas ceļa gadadiena, mēģināsim to atkal noorganizēt, saskaņojot ar Igaunijas un Lietuvas federācijām.

4. LOF komisiju atskaites par 2012. gadā paveikto.

Izlašu komisija

Jurģis Krastiņš sniedz atskaiti par pieaugušo izlasi. Uzņemšanās vadīt izlasi pavasarī bija situācijas glābšana, notika ātra izlases veidošana, bet EČ rezultāti bija negaidīti labi, sportistiem bija iekšējais gandarījums, neskatoties uz finansējuma trūkumu.
PČ komandā bija laba atmosfēra, izdevās sabalansēt sportistu vēlmes.
Jau sākumā savācām nepieciešamo punktu skaitu Pasaules spēlēm.
Pierādījām, ka varam būt starp labākajiem.
Šogad saglabāsim līdzīgus principus, arī laiks, lai sagatavotos, ir pietiekoši.
Oskars Zērnis pirms diviem gadiem iesaistījās darbā ar jaunatnes izlasi.
Ir izdevies piedalīties visos plānotajos pasākumos pateicoties LOF un pašvaldību finansējumam.
Atlašu kritēriji tika pieņemti izlašu komisijas darba rezultātā, kā arī piedaloties valdei.
Šogad jau ir apstiprināti atlašu kritēriji, tie ir skaidri un izpildāmi.
Jārēķinās, ka vienmēr treneru darbam veidojas opozīcija, kāda ir arī tagad.
Oskaram Zērnim nav skaidra diskusija par krosa būtību, jo tas ir orientierista pamattreniņš.
Kritēriju ātrums ir pat pārāk zems.
Tas arī bija valdes pamudinājums pievērsties fiziskai sagatavotībai, jo tieši tur sākām visvairāk atpalikt.
Jaunā valde, protams, var izvirzīt jaunus uzdevumus, bet jārēķinās ar mazu sportistu skaitu, kas reāli kandidē uz izlasēm.
Juris Cebulis sniedz skaidrojumu par OK Monas iesniegtajiem priekšlikumiem junioru izlases komplektēšanai.
Vilnis Veļķeris aicina izveidot izlašu programmu ilglaicīgam periodam.
Jurģis Krastiņš aicina Kongresu izšķirties, vai pieņemt lēmumu par izlašu veidošanas principiem tagad vai vēlāk valdei.
Ģirts Mamis nolasa Edgara Bertuka, Mārtiņa Sirmā un Andra Jubeļa vēstuli Kongresam ar aicinājumu atbalstīt esošos junioru izlases noteikšanas kritērijus un krosus, kā arī par atbalstu junioru izlases treneres Ievas Šustas darbam.
Henrijs Freimanis-mums ir bedre, jo nav stratēģija.
Iveta Holcmane-jaunatnes treneri tikuši nobīdīti malā.
Cebulis aicina balsot par OK Monas priekšlikumu.
Mārtiņš Vimba iebilst, ka nav skaidrs, par ko balsot.
Jurģis Krastiņš atzīmē, ka problēma ir tā, ka nav pietiekošas konkurences.
Indulis Peilāns uzskata, ja sportists ir izpildījis krosa normatīvu, tad varētu startēt par saviem līdzekļiem.
Jānis Turks aicina sūtīt uz čempionātiem pēc iespējas pilnāku komandu.
Gundars Rusovs aicina izšķirties, vai tikai tos atbalstam, kas var sasniegt rezultātu, vai atbalstām tos, kas cenšas sasniegt. Pašlaik vadošā ir 1. stratēģija.
Gunārs Ikaunieks-komandai būtu jābrauc, bet jāskatās, vai ir vispār tie 6+6 un vai treneris var tikt galā ar tik lielu komandu, vēlams būtu 3+3.
Pēteris Apinis aicina uzticēties cilvēkiem, kuri vada izlases, jo neviens nav pret Latvijas izlasi un katrs dara visu pēc labākās sirdsapziņu.
LOF Kongress balso par to, ka LOF turpmāko 5 gadu laikā deleģē dalībai PČ junioriem un PČ ne mazāk kā stafešu komandā nepieciešamo skaitu 3+3.

Par 18
Pret 3
Atturas 1

Ziemas komisija

Jānis Lazdāns informē par 2012. gadu, liels pienesums bija EST-LAT līga, bija arī seminārs Priekuļos, kurš bija ļoti noderīgs.
Bija vairākas sacensības kā EST-LAT līgas posmi, bija labi slēpošanas apstākļi.
Ziemas orientēšanās sportam lielu pacēlumu iedeva EČ.
Diemžēl, ir gan tikai daži centri, uz kuriem turas ziemas orientēšanās, jācer, ka turpmāk būs lielāka konkurence.
Iveta Holcmane-ir labi sasniegumi stafetēs, 6. vieta EČ ir labs rezultāts, kā arī 7. vieta PČ Kazahstānā.
Liels paldies Gunāram Ikauniekam par bāzi Madonā, kā arī Pāvelam Bričonokam par slēpju gatavošanu.

Rogaininga komisija

Valters Kaminskis informē, ka EČ Latvijai bija 3. lielākā delegācija, bija daudz laureātu.
PČ bija 60 cilvēki no Latvijas, bija arī labi rezultāti.
Līderis ir tautas rogainings ar lielu dalībnieku skaitu.
Guntars Mankus un Ilze Lapiņa ir Starptautiskajā Rogaininga federācijā kā Latvijas pārstāvji.
Mērķi-noorganizēt LČ un pieteikties uz 2015. gada PČ rīkošanu.
Šogad EČ jau bija Spānijā, PČ būs Krievijā.
Andris Miglavs informē, ka rogainingam šogad ir 10 gadi, rogainings ir augošs, sāk veidoties jau atlases uz čempionātiem.
Aicina par komisijas vadītāju apstiprināt Valteru Kaminski.

Taku-o komisija

Taku –o komisijas atskaiti sagatavojis Jānis Gaidelis, 2012.gadā Latvijā organizētas 18 Taku-O sacensības. Kopējais dalībnieku skaits 85.
Ranga rezultāti apkopoti un publicēti LOF mājas lapā. Ranga uzvarētāji ir Guntars Mankus (atklātā grupa) un Guntis Jakubovskis (paralimpiskā grupa).
Pagājušajā sezonā augusi Taku-O distanču kvalitāte, pateicoties tam, ka izdevās piesaistīt no savas vides sacensību inspektorus distanču tapšanas stadijā.
Taku-O komisija strādā 5 cilvēku sastāvā. Taku-O vides iekšējai komunikācijai darbojas interneta mājas lapa www.taku-o.lv.
Esam jau rudenī izstrādājuši 2013.gada sacensību kalendāru.
Iztulkoti un publicēti visi IOF Taku-O metodiskie materiāli.
Sezonas beigās pēc ranga rezultātiem noteikta Latvijas izlase 2013.gada pasaules čempionātam Vuokatti- Guntars Mankus, Zita Rukšāne, Jānis Gaidelis, Atis Rukšāns (atklātā grupa) un Guntis Jakubovskis, Andrejs Šulcs, Vjačeslavs Lukaševics, Valdis Strods (paralimpiskā grupa).
Jāpiebilst, ka šogad pasaules čempionātā pirmo reizi tiek iekļauta jauna Taku-O disciplīna – Temp-O. Kā var saprast no nosaukuma, šeit precīzā orientēšanās notiek uz ātrumu un rezultātu nosaka sekundēs. Temp-O bija iespēja pamēģināt arī pagājušā gada „Kāpas” daudzdienās.
2012. gadā Latvijā organizējām 5 Temp-O sacensības.
Eiropas čempionāts Zviedrijā. Latviju pārstāvēja 8 sportisti. Komandai 8. vieta.
Pasaules čempionāts Skotijā. Latviju pārstāvēja 5 sportisti. Komandai 8. vieta. Guntim Jakubovskim 10. vieta paralimpiskajā grupā (visu laiku labākais mūsu sasniegums).
Gatavojoties šīm sacensībām piedalījāmies arī Taku-O distancēs citās valstīs- Lietuvā, Itālijā, Norvēģijā un Zviedrijā.
EST-LAT projekta ietvaros organizējām 2 Taku-O seminārus Igaunijā.
No 2012.gada LOF budžeta saņēmām 250 LVL, kurus izlietojām KP lukturu iegādei (150 LVL) un semināra organizēšanai ( 100 LVL).

Velo-o komisija

Pāvels Bričonoks informē par velo-o komisiju. Pašreiz, beidzot, ir parādījusies atlase pat pieaugušajiem uz PČ Igaunijā.
Labākie rezultāti pagājušajā gadā Reinim Grendem un stafetes komandai.
Šogad būs arī meiteņu komanda. Pašreiz svarīgi uzturēt sportisko garu cilvēkiem, kuri vēlas darboties.
Velo-o ļoti strauji attīstās, attīstās tehnika.
Aicina jauniešu trenerus piedāvāt jauniešiem izmēģināt velo-o.

Karšu komisija

Edmunds Zvaigzne-visi ir samierinājušies ar mērogiem, tapušas 20 jaunas kartes, visvairāk zīmējis J. Malankovs.
Karšu komisijas uzdevums ir sniegt konsultācijas, reģistrēt kartes, visas tiek glabātas arhīvā skanētā veidā.
Problēmas ir ar maksāšanu par kartēm.
Valdei vajadzētu uzlabot iekasēšanas mehānismu.
Vilnis Veļķeris ierosina balsot par Karšu reģistrēšanas maksas nolikuma atcelšanu.

Par 8
Pret 13
Atturas 2

Sabiedriskās attiecības

Jānis Tamužs sagatavojis prezentāciju par paveikto pēdējā gada laikā.
Ir sagatavoti raksti, preses relīzes un notikušas 3 preses konferences.
Pēdējā laikā ir uzlabojumi, vairāk informācijas no sacensību rīkotājiem.
Ir bijušas vairākas akcijas ar mērķi orientēšanās popularizēšana.
Mērķis būtu aptvert vairāk dažādus orientēšanās paveidus, kā arī vairāk attēlot federācijas darbību, vairāk popularizēt tautas sportu, tā pieejamību.
Galvenais uzdevums būtu preses dienesta komandas izveide.
Būtu vēlama vairāk pašu sportistu iesaiste informācijas sniegšanā.

Projektu un attīstības komisija

Mārtiņš Vimba informē, ka bijusi viena liela veiksme, ir bijušas izmaiņas komisijas sastāvā, liels paldies Mārtiņam Līsmanim, lielā veiksme bija sadarbība ar LVM. Bija pēdējais EST-LAT līgas projekta gads, turpinās slēpju un velo aktivitātes līgas ietvaros, vasaras līga nebūs.
Bija liela aktivitāte Mamma daba projekta ietvaros, daudz skolēnu iepazina mežu un orientēšanos.
Arī šogad tiks turpināta sadarbība, mazliet gan citādā formā.
Ar cerībām jāskatās uz 2014.-2020. gadu Eiropas fondu finansējuma iespējām.

Attīstības vadlīnijas

Viesturs Tamužs prezentē attīstības vadlīnijas, kuras izstrādājusi darba grupa pirms Kongresa, tika iesūtīti priekšlikumi, kopā 85 idejas, kas tika apkopotas 7 sadaļās.
Ideju iesūtītāji tikai aicināti uz prāta vētru, ieradās 12 orientieristi.
Bija vairākas sesijas, kurās tika mēģināts nodefinēt vīzijas.
2020. gadā orientēšanās sports ir nozīmīgākais tautas sports Latvijā, kas ietver arī spilgtus līderus, spilgtus stāstus utt.
Tika noformulētas Latvijas orientieristu vērtības.
Galvenie darbības virzieni-laba pārvalde, nauda, masveidība, atpazīstamība, augsti standarti.
Aicina padomāt izvirzot valdes kandidātus, ko ieteiktais kandidāts varētu darīt, kādā nozarē darboties.
Rezultāti tika publicēti LOF mājas lapām.
Pašlaik atpaliekam no riteņbraucējiem, skrējējiem.
Balsojums par atbalstu vīzijai, ka orientēšanās sportam jābūt nozīmīgākajam sporta veidam Latvijā 2020. gadā.

Par 18
Pret 0
Atturas 3

5. Finansu atskaite par 2012. gadu. Ģ. Mamis.

LOF izpilddirektors sagatavojis atskaiti par 2012. gadu.
Lai arī gada sākumā bija lielas finansiālas problēmas, tomēr ir izdevies tās pārvarēt un noslēgt gadu bez zaudējumiem, ir izdevies ievērojami palielināt finansējumu izlasēm un nodrošināt 100% pieaugušo izlases finansējumu dalībai Pasaules čempionātā.

6. Revīzijas komisijas ziņojums.

Juris Cebulis sniedz revīzijas komisijas ziņojumu.
Nav saņemtas sūdzības, iesniegumi, pieprasījumi.
Ir veikta revīzija finansu dokumentos.
Dokumenti ir sakārtoti, visas finansiālās darbības ir veiktas atbilstoši LOF mērķiem un uzdevumiem.
Kongresam jāapstiprina revīzijas komisijas ziņojums, valdes ziņojums, finansu atskaite :

Par 22
Pret 0
Atturas 0

7. 2013. gada budžeta projekts. Ģ. Mamis.

Ģ. Mamis informē par budžeta projektu 2013.gadam.
Ir ievērojams budžeta pieaugums, galvenokārt pateicoties valsts budžeta finansējuma pieaugumam. Vēl nav skaidrs par finansējumu televīzijas pārraidei no Pasaules čempionāta, tāpēc budžetā tas ir ierakstīts ar piezīmi par papildus finansējuma nepieciešamību.

Balsojums:
Par 19
Pret 0
Atturas 1

8. OK Alūksne priekšlikumi par LOF Nolikumu izmaiņām.

Vilnis Veļķeris informē par OK Alūksne priekšlikumiem.
Par iespēju no LOF budžeta sniegt naudas balvas par augstiem sasniegumiem.
Vilnis Veļķeris piedāvā jaunajai valdei sagatavot Nolikumu par labāko sportistu motivēšanu.

Balsojums:
Par 21
Pret 0
Atturas 1

LOF Kongress nosaka termiņu- 2013. gada septembris.
OK Alūksne priekšlikums par tautas sacensību rīkošanas maksas atcelšanu.

Balsojums:
Par 2
Pret 12
Atturas 7

LOF valdei jāsagatavo sistēma, kā iekasēt sacensību rīkošanas maksu, jo ne visi šo sacensību rīkotāji to maksā.

Balsojums:
Par 18
Pret 0
Atturas 3


9. Rogaininga sacensību noteikumu izmaiņas.

LOF Kongress apstiprina rogaininga noteikumu izmaiņas.

10. Prezidenta, viceprezidenta un valdes vēlēšanas.

Kongresa vadītājs aicina izvirzīt kandidātus LOF Prezidenta amatam.
Tiek izvirzīts Pēteris Apinis.
Balsojums:
Par 22
Pret 0
Līdz ar to par LOF Prezidentu tiek ievēlēts Pēteris Apinis.
Kongresa vadītājs aicina izvirzīt kandidātus LOF Viceprezidenta amatam.
Tiek izvirzīts Viesturs Tamužs.
Balsojums:
Par 21
Pret 1
Līdz ar to par LOF Viceprezidentu tiek ievēlēts Viesturs Tamužs.
Kongress tiek aicināts izvirzīt kandidātus LOF valdei 7 cilvēku sastāvā.
Tiek izvirzīti: Mārtiņš Vimba, Mārtiņš Gaigals, Andris Rupais, Valters Kaminskis, Jānis Tamužs, Ingūna Valdmane, Jānis Lazdāns, Normunds Bērziņš, Kārlis Osis, Evija Karlsone, Ingūna Čākure, Indulis Peilāns, Guntars Rusovs, Ģirts Mamis, Jurģis Krastiņš, Juris Cebulis.
Kandidāti īsumā informē par savām iespējām darboties kā valdes locekļiem.

Balsu skaitītāji ziņo par balsošanas rezultātiem: kopumā piedalījās 22 balsstiesīgie klubi.
Balsojuma rezultāti: Mārtiņš Vimba 15 balsis, Jānis Tamužs 14 balsis, Ingūna Čākure 14 balsis, Jānis Lazdāns 14 balsis, Indulis Peilāns 12 balsis, Mārtiņš Gaigals 11 balsis, Ingūna Valdmane 11 balsis, Gundars Rusovs 10 balsis, Jurģis Krastiņš 10 balsis, Valters Kaminskis 10 balsis, Ģirts Mamis 9 balsis, Juris Cebulis 8 balsis, Andris Rupais 7 balsis, Evija Karlsone 4 balsis, Kārlis Osis 2 balsis, Normunds Bērziņš 2 balsis.
Līdz ar to LOF valdē tiek ievēlēti:
Mārtiņš Vimba, Jānis Tamužs, Ingūna Čākure, Jānis Lazdāns, Indulis Peilāns, Mārtiņš Gaigals, Ingūna Valdmane
LOF Kongress apstiprina balsojuma rezultātus:
Par 18
Pret 2
Atturas 2
J. Cebulis informē, ka, atbilstoši LOF Statūtiem, tiesības atsevišķi pārstāvēt LOF ir Prezidentam, Viceprezidentam un vienam valdes loceklim.
LOF Kongress balso par tiesībām LOF valdes loceklim Mārtiņam Vimbam atsevišķi pārstāvēt LOF:
Par 22
Pret 0
Atturas 0

11. Revīzijas komisijas vēlēšanas.

Revīzijas komisijai tiek izvirzīti:
Juris Cebulis, Iveta Veļķere, Ilze Laure

Balsojuma rezultāti:

Par Juri Cebuli 20
Par Ivetu Veļķeri 20
Par Ilzi Lauri 20

12.Citi.

 • OK Mona priekšlikums-pārcelt LČ naktī uz oktobri

Par 6
Pret 10
Atturas 5

 • Madonas BJSS/ OK Arona priekšlikumi 

1. Par stafeti-2 dalībnieki komandā sieviešu veterānu grupās ziemā
Par 18
Pret 0
Atturas 1

2. Par V21E un S21E sarkano grupu izveidošanu LČ sprintā, vidējā un garajā distancē, valdei sagatavot sistēmu
Par 19
Pret 0
Atturas 0

 

Tā kā vairāk jautājumu nav, Kongresa vadītājs pasludina LOF 2013. gada Kongresu par slēgtu.

Kongresa sekretārs Ģirts Mamis

Protokola lieciniece Tamāra Kosmačeva

Protokola liecinieks Jānis Tamužs

Kongresa vadītājs Juris Cebulis


atpakaļ

0,036388874053955