Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

15.novembris /
Undīne, Leopolds, Unda
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2009/01

2009. gada 28. janvārī Sigulda

Piedalās:


LOF valdes locekļi: Jānis Lazdāns, Mārtiņš Gaigals, Ģirts Mamis, Indulis Peilāns, Renārs Roze, Gunārs Ikaunieks, Henrijs Freimanis, Ingūna Valdmane, Kristīne Kokina


LOF klubu pārstāvji: Ilmārs Limbēns, Juris Cebulis, Gatis Berķis


Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums. Ģ. Mamis
 2. LOF komisiju darbības mērķi un uzdevumi. I. Peilāns. K. Kokina. J. Cebulis
 3. Latvijas kausi un sacensību kalendārs. Nolikumu apstiprināšana. R. Roze.
 4. LOF juridiskā un pasta adrese. Ģ. Mamis
 5. Latvijas izlases 2009. Atlases kārtība. G. Ikaunieks. Ģ. Mamis
 6. Citi.
 • Par LČ medaļām
 • BČ 1. Biļetens
 • LČ nolikums/ziema/
 • LOF sacensību apdrošināšana


Par 1. jautājumu:


LOF izpilddirektors informē par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • UR iesniegts pieteikums par LOF valdes sastāva maiņu
 • Nosūtīts pieteikums PČ ziemā
 • Iesniegts sporta skolu reitings IZM
 • Nosūtīts pieteikums WRE statusam Baltijas čempionātam un saņemts apstiprinājums
 • Nosūtīts pieteikums WMOC 2012 rīkošanai Latvijā
 • Iesniegta atskaite SP par prēmijām
 • Iesniegta atskaite LSFP par LOF darbību 2008. gadā
 • Iesniegts kopsavilkums Valsts Kasē
 • Iesniegta atskaite LSFP par finansējuma izlietojumu 2008. gadā
 • Iesniegtas ikmēneša atskaites VID
 • Iesniegts Gada pārskats VID
 • Iesniegts Gada pārskats LSFP
 • Publicēts Ziedojumu pārskats Latvijas Vēstnesī
 • Iesniegts pieteikums par juridiskās adreses maiņu UR
 • Informēti IOF un citas federācijas par pasta adreses maiņu
 • Sēde LSFP par Pasaules spēlēm

Par 2. jautājumu:


LOF valde par TK vadītāju ievēl Juri Cebuli un apstiprina Tehniskās komisijas sastāvu: Juris Cebulis - komisijas vadītājs, sacensību noteikumi, Indulis Peilāns - komisijas vadītāja vietnieks, Jurģis Krastiņš - sacensību inspekcija, Renārs Roze - sacensību plānošana, Latvijas kauss, stafešu kauss, sprinta kauss, Guntars Mankus – tehnoloģijas, Jānis Lazdāns - starptautisko sacensību rīkošana, Ainārs Lagzdiņš - publiskie poligoni un LOF karšu fonds.

J.Cebulis informē par TK sastāvu un darbības mērķiem: Iesniegts TK darbības plāns 2009.gadam, kurš tiks publicēts.

Par inspektoriem: Jurģis Krastiņš turpina būt atbildīgais. 21. martā būs inspektoru un sacensību rīkotāju seminārs.

Noteikumu uzraudzība: OTD noteikumi ir sagatavoti, vēl jāsagatavo pielikumi.

Par žūriju: jānozīmē no klubiem, potenciālie žūrijas locekļi tiks noteikti sacensību rīkotāju seminārā.

Jaunās tehnoloģijas: būs noteikti vajadzīgas, jo jaunas tehnoloģijas parādās un rodas jautājumi.

H. Freimanis uzdod jautājumu par jauno tehnoloģiju ieviešanas stratēģiju, lai varētu piesaistīt finansējumu. Tiek nolemts sagatavot projektu.

Orientēšanās poligonu izveidi koordinēs Ainārs Lagzdiņš kā arī atbildēs par LOF karšu fonda veidošana.

Renārs Roze atbildēs par ilgtermiņa projektu LOF sacensībām. Tas paredz kalendāra veidošanu gadu un divus uz priekšu, kā arī teritoriju rezervēšanu. Jāizstrādā vīzija, kā tas notiks, piesaistot arī Henriju Freimani. TK bija priekšlikums sapludināt LK un sprinta kausu, bet šis jautājums vēl jāapspriež.

Par karšu komisijas plāniem informē Indulis Peilāns. LOF valde apstiprina karšu komisijas sastāvu.

Par Sabiedrisko attiecību komisijas darba plāniem ziņo Kristīne Kokina.

Visu komisiju darba plāni tiks publicēti LOF mājas lapā.


Par 3. jautājumu:

Renārs Roze informē par sagatavotajiem Nolikumiem.

LK Nolikums. LOF valde nolemj sarīkot 15 LK sacensības 2009. gadā.

LOF valde apstiprina LK, LK sprintā un LK stafetēs nolikumus, kuri tiks publicēti LOF mājas lapā.

LOF valde apstiprina LK taku distancēs un Latvijas paralimpisko kausu nolikumus.

Par 4. jautājumu:

LOF izpilddirektors Ģirts Mamis informē, ka sakarā ar to, ka IZM Sporta pārvalde ir likvidēta, visām sporta federācijām, kurām bija juridiskā un pasta adrese Marijas ielā 13/1, tā ir jāmaina.

LOF izpilddirektors iesniedzis pieteikumu UR par juridiskās adreses maiņu. Turpmāk tā būs Grostonas iela 6B, Rīga, LV 1013. Tur arī atradīsies LOF pasta adrese. Šajās telpās atrodas Olimpiskā centra biroji.

Par 5. jautājumu:

LOF izpilddirektors informē, ka piedalījies sanāksmē LSFP, kurā lemts par Latvijas dalību Pasaules spēlēs Taivānā.

Tika uzklausīti to trīs federāciju/ arī LOF/ informācija par gatavošanos, paredzamajām izmaksām un nepieciešamību piedalīties Pasaules spēlēs. Tika nolemts, ka Latvijas komanda piedalīsies un piešķirts finansējums avio biļešu iegādei.

Lai varētu iegādāties avio biļetes, bija jānosauc delegāciju sastāvi. No Latvijas tie būs: Aija Skrastiņa, Inga Dambe, Mārtiņš Sirmais, Edgars Bertuks un treneris Gunārs Ikaunieks.

Par tālāko finansējumu tiks lemts turpmāk.

Gunārs Ikaunieks informē par komandas izveidi Pasaules spēlēm.

G. Ikaunieks informē par pieaugušo izlašu atlašu kārtību.

I. Valdmane informē par jauniešu-junioru izlašu atlašu kārtību.

LOF valde, pēc vairāku punktu koriģēšanas, pieņem Izlašu atlases noteikumus. Tie tiks publicēta LOF mājas lapā.


Par 6. jautājumu:

 • Par LČ medaļām. LOF valde pieņem lēmumu, ka, sakarā ar smago finansu situāciju, 2009. gadā Latvijas čempionātiem tiks gatavoti diplomi.
 • Oskars Zērnis iesūtījis Baltijas čempionāta 1. biļetenu. LOF valde apstiprina biļetenu un lūdz precizēt dalības maksu atklātajās grupas, kā arī atgādina, ka jābūt 2 nolikumiem, atsevišķam LK sacensībām.
 • Indulis Peilāns iesūtījis LČ nolikumu/ ziema/. LOF valde apstiprina nolikumu, sacensību rīkotāju atbalstam atbrīvojot no sacensību rīkošanas tiesību maksas.
 • Ir saņemts jautājums no Rīgas čempionāta rīkotājiem: Rīgas čempionāta laikā tiek rīkots Igaunijas čempionāts. Vai pielaidīs Latvijas sportistus? Tiks publicēta šo sacensību informācija, ka otrajā sacensību dienā varēs startēt visi, bet pirmā diena būs tikai Igaunijas sportistiem!
 • LOF izpilddirektors informē, ka 18. martā beidzas LOF sacensību apdrošināšana. LOF valde nolemj apdrošināt sacensības arī 2009. gadam.
   


Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.
Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 18. februārī


Protokolēja Ģirts Mamis


atpakaļ

0,025975942611694