Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2009/10

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2009/10

2009. gada 21. oktobrī, Sigulda

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Jānis Lazdāns, Ģirts Mamis, Mārtiņš Gaigals, Renārs Roze, Kristīne Kokina

LOF klubu pārstāvji: Mārtiņš Līsmanis

Darba kārtība:

  1. Izpilddirektora ziņojums. Ģ. Mamis
  2. Sacensību kalendārais plāns 2010. gadam un Latvijas kauss. R. Roze.
  3. LOF 2009. gada Kongress. J. Lazdāns.
  4. Citi

Par 1. jautājumu:

LOF izpilddirektors informē par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

  • Iesniegta atskaite VID.
  • Sagatavoti dokumenti sporta stipendiju saņemšanai sportistiem-studentiem.
  • Veikti maksājumi Baltijas junioru kausam un Eiropas junioru kausam.
  • Nosūtīti pieteikumi Pasaules ranga sacensību rīkošanai Latvijā 2010. gadā.
  • Iesniegta atskaite LSFP.


Par 2. jautājumu:

Renārs Roze sagatavojis Latvijas kausa/LK/ 2010 Nolikumu. LOF valde nolemj ar 2010. gadu LK vērtējumā iekļaut arī grupas VS21B. Tiek veikti vēl daži nelieli Nolikuma uzlabojumi.
LOF valde apstiprina LK 2010 Nolikumu.
LOF valde apstiprina Latvijas 2010. gada stafešu kausa Nolikumu.
LOF valde apstiprina Latvijas 2010. gada sprinta kausa Nolikumu.
LOF izpilddirektors sagatavojis LOF 2010. gada budžeta projektu. Ir skaidrs, ka 2010. gadā nevar rēķināties ar īpašu valsts atbalstu orientēšanās sportam, līdz ar to ir skaidrs, ka būs ļoti grūti nodrošināt LOF turpmāku funkcionēšanu, jo trūkst līdzekļu administrācijas vajadzībām.

Lai rastu risinājumu LOF ieņēmumu palielinājumam, Ģirts Mamis sagatavojis Nolikuma projektu par LOF sacensību rīkošanas maksu.
Galvenie papildinājumi Nolikumā būtu šādi:

4.3     Aprēķinot sacensību rīkošanas maksu, tiek ņemti vērā visi startējušie dalībnieki visās grupās, neatkarīgi no tā, vai grupa ir iekļauta Latvijas kausa vērtējumā un no sacensību dalībnieku reģistrācijas orientieristu datu bāzē/ODB/.

4.4    Vairāku dienu sacensībām sacensību rīkošanas maksa tiek aprēķināta katrai sacensību dienai atsevišķi.

LOF valde nolemj līdz nākošajai valdes sēdei sagatavot precīzus aprēķinus, kā šīs izmaiņas ietekmētu LOF budžetu, kā arī sagatavot vēl citus priekšlikumu budžeta ieņēmumu palielināšanai, piemēram, LOF biedru naudas paaugstināšanu.
Šie priekšlikumi tiks iesniegti LOF Kongresam izskatīšanai.

Lai palielinātu citu valstu sportistu interesi par dalību Latvijas čempionātos, LOF izpilddirektors sagatavojis priekšlikumu par izmaiņām noteikumos: "Sacensību noteikumi LOF orientēšanās sporta O-skrējiena pasākumiem"

Punkts 6.1. Dalībai, kā arī LČ titulu( medaļas, diplomi utt.) izcīņai, Latvijas čempionātos, izņemot stafetes sacensības, netiek noteikti ierobežojumi. Arī šis priekšlikums tiks iesniegts LOF Kongresam izskatīšanai.

Par 3. jautājumu:

Jānis Lazdāns apstiprina, ka LOF Kongress notiks 5. decembrī Siguldā, viesnīcā "Laurenči" 15:00. LOF biedri tiek aicināti iesniegt priekšlikumus LOF Kongresa dienas kārtībai.

Biedrība A2 ir gatava radīt apstākļus Orientieristu balles sarīkošanai, ja būs pietiekošs interesentu skaits. LOF klubiem jāiesūta informācija par Orientieristu balles potenciālo dalībnieku skaitu līdz 23. novembrim.

Par 4. jautājumu:

Saņemts iesniegums no biedrības „Sporta klubs Mežaparks” par uzņemšanu LOF. Klubā ir 38 biedri, vadītājs Mārtiņš Līsmanis. LOF valde uzņem SK „Mežaparks” kā pagaidu biedru līdz LOF Kongresam, nosakot biedru naudu 50,-LVL apmērā.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.
Nākošā valdes sēde notiks 25. novembrī

Protokolēja Ģirts Mamis


atpakaļ

0.034451961517334