Komisiju dokumenti ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

15.augusts /
Dzelde, Zenta, Zelda
IenāktIenāktIenākt
LOF Taku-O komisijas sēde Nr.4

LOF Taku-O komisijas sēde

2010. gada 13. februārī, Jūrmala, Dubulti

Protokols Nr 4

Piedalās:
Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Gaidelis;
Komisijas locekļi: Jānis Bergs, Zita Rukšāne, Valdis Strods, Pēteris Pirtnieks.

Darba kārtībā:

 1. 2009.gada 1.decembra sēdē neizskatīto jautājumu izskatīšana:
  a) J.Berga priekšlikums par 29.oktobra sēdē pieņemtā lēmuma atcelšanu;
  b) N. Narvaiša priekšlikums par to, lai atsevišķās Taku – O sacensībās ieviestu atklātajā grupā jauniešu līdz 16 g.vec. iesācēju apakšgrupu;
 2. Finanses, Tāmes projekti, finanšu instrumenti un iespējamie finansējuma avoti;
 3. Krievijas Taku – O vadītāja Aleksandra Kobzareva priekšlikums par Taku – O sacensību seriāla „Baltijas kauss” dibināšanu;
 4. 2010. gada kalendārā plāna projekta apspriešana;
 5. Dažādi:
  a) Par iespējām Taku – O sacensības rīkot diennakts tumšajā laikā;
  b) 2010. gada Eiropas čempionātam un Pasaules čempionātam darbam žūrijā kandidāta izvirzīšana no Latvijas.
  c) citi jautājumi, kuri iespējams radīsies sēdes darba laikā.


1) jautājums
a) Jānis Bergs uzskata, ka 29. oktobrī Taku – O komisijas lēmums Latvijas čempionātā iegūtos punktus neierēķināt gada sezonas rangā ir pārsteidzīgs un līdz galam nepārdomāts. Kā arī Taku – O nav pilnībā jākopē visas nianses, kā tas notiek O’skrējiena sacensībās, jo katram orientēšanās veidam ir sava specifika un prasības ir savādākas. Iepazīstoties ar citu valstu Taku orientēšanās sacensību kalendāriem, valsts čempionāti tur ir kā ieskaites sacensības sezonas kopvērtējumā jeb sezonas rangā. Vēl jāņem vērā tas, ka O’skrējienā, pieskaitot arī visas regulārās darba dienu pēcpusdienu tautas O’sacensības „Magnēts”, „Meridiāns”, „Alnis”,  „Azimuts”, „Orientieris” un pārējās, skaita ziņā ir desmitiem reižu vairāk nekā Taku – O sacensībās. Līdz ar savu lielo startu skaitu O’skrējēji var atļauties tādu žestu, kā valsts čempionāta rezultātus sezonas rangā nerēķināt.
Taku – O komisija vienbalsīgi nolēma atcelt 2009.g. 29. oktobra sēdes lēmumu un Taku – O valsts čempionātos iegūtie punkti tiks rēķinā sezonas kopvērtējumā.
b) Normunds Narvaišs 2009. gada novembrī bija lūdzis komisiju izskatīt iespējas atsevišķās Taku – O sacensībās ieviest atklātajā grupā iesācēju – jauniešu apakšgrupu līdz 16 gadu vecumam, kurā drīkst startēt iesācēju distancē, ja attiecīgajās sacensībās šāda distance tiek plānota.
Komisija nolēma, ja atsevišķo sacensību programmā ir paredzēta iesācēju distance un ja sacensību rīkotājiem ir finansiālas iespējas nodrošināt ar balvām, tad drīkst ieviest atklātajā grupā jauniešu - iesācēju apakšgrupu A16 un tas ir jānorāda sacensību nolikumā.

2) jautājums
Izskatīšanai komisijas sēdē, tikai sagatavoti divi tāmes projektu melnraksti:
-    Zita Rukšāne sagatavoja izdevumu tāmes projektu Latvijas izlasei, lai piedalītos 2010. gada no 3. līdz 7. augustam Eiropas čempionātā Bollnäs, Zviedrijā un no 8. līdz 13. augustam Pasaules čempionātā Trondheimā, Norvēģijā.
Sēdē tika apspriesti iespējamie varianti, kā Latvijas izlase varētu pēc iespējas lētāk tikt uz abām sacensībām.
-    Jānis Bergs sagatavoja Taku – O 2010. gada izdevumu tāmes projekta melnrakstu, kurā ir Latvijā plānojamo sacensību, plānojamo treniņa nometņu, sporta tiesnešu (Taku – O lietpratēju) kvalifikācijas celšanas semināru rīkošanai iecerētie izdevumi un plānojamos izdevumus Taku – O darbības nodrošināšanai.
Ņemot vērā to, ka patlaban Taku – O rīcībā nav ne santīma, lai abu tāmju projektos visu plānoto realizētu, tika nolemts, ka katrs komisijas loceklis nodarbosies ar finansējuma meklējumiem un arī konsultēsies tiem, kuriem ir pieredze un rakstot projektus ir izdevies piesaistīt naudas līdzekļus no LSIF un citām finanšu instrumentu institūcijām.

3) jautājums
Krievijas Taku – O vadītājs Aleksandrs Kobzarevs Latvijai un Lietuvai iesniedza idejas priekšlikumu par starptautisko Taku – O sacensību seriāla „Baltijas kauss’2010” dibināšanu, kur par ieskaites sacensībās tiktu iekļauti abu valstu čempionāti un Kāpa’2010 Taku – O un TempO sacensības.
J. Bergs sazinājās ar Lietuvas Taku – O vadītāju Jurģi Metrinas un atsevišķiem Lietuvas invalīdu sporta klubiem un no visiem saņēma atbalstu par A. Kobzareva ideju.
Komisija uzdeva J. Bergam, sadarbojoties ar Krievijas un Lietuvas kolēģiem izstrādāt Starptautiskā Taku – O sacensību seriāla „Baltijas kauss’2010” nolikumu.

4) jautājums
Komisija izskatīja sagatavoto 2010. gada Taku – O sacensību kalendārā plāna projektu. Sezonā ir iecerētas ir 17 sacensības. Vēl nav īstas skaidrības par tradicionālajām sacensībām - Rīgas atklātais čempionāts un Siguldas kauss, bet jautājums tiek risināts, lai šīs sacensības notiktos. Visas kalendārā plāna projektā esošās sacensības tiks iekļautas LOF kalendārajā plānā un gan Paralimpiskajā, gan atklātajā grupā būs, 2010. gada sezonas ranga sacensības.
Tika apspriests arī, lai uzlabotu sezonas Taku – O ranga vērtēšanas sistēmu un novērstu tās nepilnības, kuras bija iepriekšējos gados. Ja atsevišķās sacensībās tiek gatavotas divas vai vairākas Taku – O distances, tad tas ir jāieraksta sacensību nolikumā un dalībnieki ne vēlāk, kā vienu stundu pirms starta ir jāinformē, kura no tām ir Taku - O „Elites” klases distance un var iegūt punktus sezonas ranga kopvērtējumam.
Sezonas rangā, abās grupās par pilnās ieskaites dalībniekiem tiks uzskatīti visi tie dalībnieki kuri piedalījās ne mazāk, kā sešās sacensībās. Dalībniekiem, kuriem sezonā būs 11 un vairāk starti, 10 labākos rezultātus summēs sezonas kopvērtējumam.
 Latvijas izlasē, startam Eiropas un pasaules 2010. gada čempionātiem, varēs pretendēt tikai tie izlases kandidāti, kuri līdz 12. jūlijam būs startējuši ne mazāk, kā piecās Taku – O sacensībās.
Komisija J. Bergam uzdeva izstrādāt 2010. gada sezonas ranga nolikumu un Latvijas izlases kandidātu atlases nolikumu.

5) jautājums

a) Jānis Bergs informēja, ka Zviedrijā jau daudzus gadus notiek un ir pagaidām vienīgā valsts pasaulē, kur Taku – O sacensības notiek arī diennakts tumšajā laikā.  Un jau vairākus gadus Zviedrijā notiek pat valsts čempionāts diennakts tumšajā laikā.
Sazinoties ar Zviedrijas Taku – O vadītāju Owe Frīdholmu, J. Bergs ieguva informāciju par būtiskajām atšķirībām no Taku – O sacensībām gaišajā diennakts laikā.
Taku – O sacensībās diennakts tumšajā laikā KP karodziņu mieti ir jāaprīko ar atstarotājiem un dalībnieki lieto tādus pašus galvas vai kabatas lukturīšus, kā dalībnieki O’skrējiena sacensībās diennakts tumšajā laikā. O. Frīdholms ir secinājis to, ka atstarotājus diennakts tumšajā laikā dalībnieks ātrāk ierauga un labāk saredz, kā KP karodziņus diennakts gaišajā laikā. Distanču plānotājam ir KP ir jāizvieto tā, lai nebūtu pārāk tālu no takas. Labi pārskatāmā apvidū tos drīkst arī likt tālāk no takas, bet tā lai būtu labi saskatāmi.
J. Bergs ierosināja, Latvijai dot iespēju „atņemt” Zviedrijai vienīgās valsts statusu un 2010. gada sezonā izmēģinājuma veidā atsevišķu sacensību programmu papildināt ar Taku – O sacensībām diennakts tumšajā laikā. Un ja dalībniekiem šāds pasākums patiks, tad 2011. gada sezonā Taku – O diennakts tumšajā laikā iekļaut oficiālajā sacensību kalendārajā plānā un iespējams domāt pat par Taku – O Latvijas čempionāta rīkošanu diennakts tumšajā laikā.
Komisija ierosināja šādas izmēģinājuma sacensības vislabāk rīkot tad, kad ir divu vai vairāk dienu sacensības.

b)    Jānis Bergs informēja komisiju, ka Zviedrijas Taku – O vadītājs Owe Frīdholms, kurš vienlaikus darbojas arī Eiropas un pasaules čempionātu 2010 orgkomitejā lūdza no Latvijas izvirzīt kandidātu darbam žūrijā gan Eiropas, gan pasaules čempionātam.
Prasības: Labas angļu valodas zināšanas un teicama kompotence Taku – O.
J. Gaidelis bija ieteicis Valdi Strodu. V. Strods savu kandidatūru atsauca, jo neesot drošs par savām angļu valodas zināšanām.
J. Bergs bija ieteicis Pēteri Pirtnieku. P. Pirtnieks savu kandidatūru atsauca un ieteica Zitu Rukšāni. Z. Rukšāne piekrita un sēdes dalībnieki vienbalsīgi nobalsoja par viņu.

c)    Nākamo Taku – O komisijas sēdi nolēma martā. Datumi vēl tiks precizēti, savstarpēji sazinoties pa e-pastu vai telefonu.

Tā kā vairāk jautājumu nebija, sēde tika slēgta.

Protokolēja Jānis Bergs


atpakaļ

0,024022817611694