Komisiju dokumenti ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

26.septembris /
Kurts, Knuts, Gundars
IenāktIenāktIenākt
LOF Taku-O komisijas paplašinātā sēde Nr.3

LOF Taku-O komisijas paplašinātā sēde

2009. gada 1. decembrī, Jēkabpils

Protokols Nr 3

Piedalās:

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Gaidelis;
Komisijas locekļi: Jānis Bergs, Zita Rukšāne, Valdis Strods, Pēteris Pirtnieks.
Taku-O sporta tiesnesis: Atis Rukšāns.

Darba kārtībā:

  1. Latvijas Taku-O sacensību noteikumu sagatavošana LOF kongresam apstiprināšanai:
    1. Par šī orientēšanās sporta veida oficiālo nosaukumu turpmāk;
    2. Atsevišķo punktu atrunāšana un galīgā lēmuma pieņemšana un apstiprināšana, dokumenta sagatavošana un to iesniegt Jurim Cebulim LOF STK priekšēdētājam;
  2. Normunda Narvaiša priekšlikuma izskatīšana, par to, lai atklātajā grupā ieviestu atsevišķu iesācēju grupu jauniešiem līdz 16 gadu vecumam, kuri drīkst startēt iesācēju distancē, ja atsevišķās sacensībās ir tāda paredzēta;
  3. KĀPA’2010 Taku-O sacensību programmas apstiprināšana;
  4. 2010. gada Taku-O sacensību kalendārā plāna projekts; 
  5. Dažādi.


1.1. jautājums

Komisija pieņēma lēmumu patreizējo oficiālo nosaukumu OTD (Orientēšanās taku distancē) nomainīt pret Taku Orientēšanās, saīsināti Taku – O, kas ir tuvāks angļu valodas oriģinālam (Trail Orieteering saīsināti Trail – O).

1.2. jautājums

Komisija detalizēti izskatīja Taku – O sacensību noteikumu projekta katru punktu. Atsevišķi punkti tika atrunāti ņemot vērā Taku – O specifiku, katra personīgo pieredzi gan kā sacensību dalībniekam, gan kā sporta tiesnesim un latviešu valodas literārās un gramatikas nianses. Pēc Taku – O sacensību noteikumu projekta izskatīšanas un apstrādes, tas tūlīt pa e-pastu tika nosūtīts LOF STK priekšsēdētājam, lai sagatavotu apstiprināšanai LOF kongresā.

Tā kā Taku – O sacensību noteikumu projekta apstrāde ilga vairākas stundas līdz vēlai naktij, komisija nolēma sēdi slēgt un 2., 3. un 4. jautājumu atrunāt savstarpēji sazinoties pa e-pastu un apstiprināt nākamajā komisijas sēdē.

Protokolēja Jānis Bergs


atpakaļ

0,041194915771484