Komisiju dokumenti ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

26.septembris /
Kurts, Knuts, Gundars
IenāktIenāktIenākt
OTD komisijas sēdes protokols Nr.2

OTD komisijas sēdes protokols Nr.2

2009. gada 29. oktobrī, Jēkabpils

Piedalījās

Komisijas priekšsēdētājs Jānis Gaidelis
un komisijas locekļi: Jānis Bergs, Valdis Strods, Zita Rukšāne, Pēteris Pirtnieks.

Darba kārtībā

 1. Tempo-O sacensību noteikumu apspriešana.
 2. Latvijas OTD noteikumu apstiprināšanas procedūra
 3. Latvijas OTD čempionāti
 4. Pienākumu un darbu sadale


1.jautājums

Līdz 1. novembrim uz IOF no LOF jādod priekšlikumi jaunā OTD paveida- Tempo-O noteikumu izstradei. Tā kā Latvijā mēs jau 2 reizes esam organizējuši šāda veida sacensības, mums ir arī konkrēti priekšlikumi:

 1. Obligāti jābūt starta protokolam, jo laika ziņā šis pasākums ir samērā ietilpīgs. Starta protokols atvieglotu gan sportistu, gan tiesnešu darbību.
 2. Lai īstenotu šo ieceri, katrā KP sektorā dalībniekam jānosaka kontrollaiks. Mēs piedāvājam 3 min. Tas nozīmē, ka starta protokolu varētu sastādīt ar 3 min. intervālu.
 3. Ja dalībnieks neiekļaujas kontrollaikā, par katru neatbildētu atbildi +60 soda sekundes.
 4. Gadījumā, ja sacensības notiek bez SI, kontrolpunktos strādā tiesneši, ir iespēja, ka katrā KP darbojas 2 tiesneši un 2 dalībnieki. Dalībnieki jānorobežo. Atbildi dalībnieks dod nevis mutiski, bet gan norādot uz attiecīgo burtu. šajā gadījumā laika ziņā pasākums varētu noritēt 2x ātrāk. Protams, to varētu īstenot arī ar SI, bet tad būtu nepieciešams nenormāli liels SI staciju skaits.


2.jautājums

Jānis Bergs uzņemas organizēt pārtulkošanu un izstrādāt projektu, pielāgojot Latvijas apstākļiem 2009. gada IOF Trail-O noteikumu papildinājumu.
Pēteris Pirtnieks apņemas jau sen pārtulkoto noteikumu projektu un 2009.g. IOF noteikumu papildinājumu virzīt uz LOF tehnisko komisiju un konkrēti lūgt Juri Cebuli, lai LOF kongresa laikā kongresa dalībnieki varētu nobalsot par Latvijas OTD noteikumiem.

3.jautājums

 • Nolemts daļēji pielāgot grupu (distances grūtības pakāpes) nosaukumus starptautiskajiem noteikumiem.
  Paralimpiskā „Elites” grupa
  , saīsināti PE – garās un tehniski sarežģītās distances pieredzējušajiem dalībniekiem;
  Paralimpiskā „B” grupa
  , saīsināti PB – īsās un tehniski vienkāršās distances iesācējiem.
  Atklātā grupa, saīsināti A - ir tikai viena grupa un sīkāk nedalās un šie dalībnieki startē tikai garajās un tehniski sarežģītās distancēs.
  Sīkāku grupu un distanču sadalījumu, kāds ir IOF OTD sacensību noteikumos, Latvijas apstākļiem pagaidām ieviest nav vajadzības.
 • Nolemts, ka Latvijas čempionāts ir īpašas sacensības un sezonas ranga ieskaitē punkti netiks rēķināti;
 • Nolemts rīkot 3 Latvijas čempionātus:
  1. Latvijas absolūtais čempionāts OTD. Neatkarīgi no dalībnieka fiziskajām īpašībām, absolūti labākā rezultāta uzrādītājs kļūst par valsts absolūto OTD čempionu; Čempionātam jānotiek vienu dienu „Kāpa’2010 „ O’ trīsdienu laikā. J. Bergam uzdots izstrādāt sacensību nolikumu un risināt pārējos jautājumus saistītus ar sacensību rīkošanu.
  2. Latvijas paralimpiskais čempionāts OTD. Dalībnieki- paralimpiskie(uzrādot invalīda apliecību). Ieskaitē 2 dienu summa. Atbildīgais J.Gaidelis. Sacensību vieta - Jaujas.
  3. Latvijas atklātās grupas čempionāts OTD. Dalībnieki-jebkurš sportists, kurš nestartē paralimpiskajā grupā. Ieskaitē 2 dienu summa. Atbildīgais J.Gaidelis. Sacensību vieta- Jaujas Nolemts, ka turpmāk nav pieļaujams, ka Latvijas čempionātos nav medaļas, kā tas bija 2009.gada sezonā. J. Bergam uzdots atrisināt iespējas, lai LČ OTD būtu izgatavotas medaļas un pieļaujamas pat no koka, keramikas, ādas vai cita materiāla.
   P.Pirtniekam uzdots domāt un izstrādāt LČ OTD diplomu dizainu.


4.jautājums

 • LOF kongresā prezentēt virtuālo Temp-O (Zita Rukšāne)
 • Iesūtīt Z.Rukšānei foto un kartes virtuālajai Temp-O apstrādei (visi, kam ir ko sūtīt)
 • Izstrādāt vienotu karšu zīmju un leģendu apzīmējumu OCAD failu (J.Gaidelis)
 • Saskaņot sacensību termiņus ar lietuviešu un krievu OTD sportistiem (J.Gaidelis)
 • Meklēt tēmas un strādāt pie Eiro projektiem līdzekļu piesaistīšanai (V.Strods, Z.Rukšāne)


Protokolēja Jānis Gaidelis
Protokola liecinieks Jānis Bergs


atpakaļ

0,024715185165405