Komisiju dokumenti ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

26.septembris /
Kurts, Knuts, Gundars
IenāktIenāktIenākt
OTD aktīvistu paplašinātās sēdes protokols Nr.1

Orientēšanās taku distancē (turpmāk „OTD”)  aktīvistu paplašinātās sēdes protokols Nr.1

Tērvete, 2009. gada 26. septembris

Piedalījās

Latvijas OTD sabiedriskie aktīvisti:
Jānis Gaidelis (OK Stiga), Jānis Bergs (OK Liedags), Zita Rukšāne, Atis Rukšāns (abi OK Sigulda), Māris Kalējs (OK Alnis), Pēteris Pirtnieks, Jānis Jēkabsons (abi OSKB Leonardo), Varis Bunga (OTD sporta tiesnesis).

Latvijas invalīdu biedrību un sporta klubu pārstāvji:
Valdis Strods, Guntis Jakubovskis (abi IADC Ausma), Alberts Lipiņš, Valērijs Tihonovs (abi ISK Daugavpils), Vjačeslavs Lukaševics, Ināra Buldure (abi Sp.kl. Krāslava), Anatolijs Aļipovs (ISK Optimists).

Darba kārtībā:

  1. OTD (precīzās orientēšanās) komisijas izveidošana;
  2. Pienākumu sadale;
  3. 2010.gada sacensību kalendāra apspriešana;
  4. Gatavošanās 2010.g.Pasaules un Eiropas čempionātiem.

1.jautājums

OTD (precīzās orientēšanās) komisijā ievēlēti un apstiprināti: Jānis Gaidelis, Jānis Bergs, Zita Rukšāne, Valdis Strods, Pēteris Pirtnieks.

2.jautājums

1. Jānis Gaidelis - OTD (precīzās orientēšanās) komisijas priekšsēdētājs.
Pārstāv OTD Latvijas orientēšanās federācijā, darbs ar valsts izlases komandu un līdzekļu piesaiste.  Karšu zīmēšana un sacensību rīkošana.

2. Jānis Bergs - OTD (precīzās orientēšanās) komisijas priekšsēdētāja palīgs.
Kontakti un sadarbība ar citu  valstu klubiem un OTD aktīvistiem. Savu spēju robežās nodarbojas ar līdzekļu piesaisti. Strādāt ar sacensību kalendāra, sacensību  ranga un atlases nolikumu sastādīšanu un to publicēšanu. Veikt OTD tehnisko un taktisko vadlīniju novērojumus un pētījumus.  Izstrādāt mācību metodiskos materiālus.   Darbs ar medijiem.   Karšu zīmēšana un sacensību rīkošana.

3. Zita Rukšāne – OTD vecākā trenere
Nometņu rīkošana un līdzekļu piesaiste. Sacensību rīkošana.

4. Valdis Strods – OTD projektu vadītājs
Darbs ar projektiem un līdzekļu piesaiste.  Sacensību rīkošana.

5. Pēteris Pirtnieks –  OTD sporta karšu un sacensību rajonu teritoriālais inspektors.
Sadarbība ar LOF STK un SKK, kartējamo rajonu un karšu uzraudzība un kontrole par karšu autortiesību ievērošanu.  Iespēju robežās rūpēties par karšu pavairošanu sacensību un treniņa vajadzībām.  Savu spēju robežās nodarbojas ar līdzekļu piesaisti. Metodisko materiālu sagatavošana un publicēšana.  Karšu zīmēšana un sacensību rīkošana.

3.jautājums

Notika 2010.gada OTD sacensību rīkošanas apspriede  (kas un kur gatavojas rīkot OTD sacensības).
Jāakceptē uzmanību uz to, ka iespēju robežās, J. Bergam sacensību datumi jāsaskaņo ar Lietuvas, Krievijas un Skandināvijas kolēģiem.
Pēteris Pirtnieks (un Jānis Bergs, ja nolems rīkot Ventspilī) rīkos Lieldienu balvu’2010 – 1 diena;
Māris Kalējs un Normunds Narvaišs rīkos sac. Dobeles kauss’2010  -1diena;
Daina Brālīte un Valdis Strods, Jānis Gaidelis – rīkos sac. Jēkabpils kauss’2010- 1diena;
Atis Rukšāns un Zita Rukšāne - Ragana 1diena;
Jānis Bergs –Jūrmalas pilsētas domes Paralimpiskie kausi’2010 „TU VARI-10 gadi”  sac.-1diena (laikam 8. maijs, Vaivari vai Jaunķemeri);
Jānis Bergs – Starptautiskās komandu sacensības  „ Paralimpisko kausu  „Kāpa’2010”” Alūksnē  3 dienas (2. – 4. jūlijs)
Jānis Bergs - Latvijas absolūtais čempionāts (par laiku un vietu, tiks lemts atsevišķi)
Jānis Gaidelis - Latvijas čempionāts (paralimp. un atklāt.) Jaujās 2 dienas (jūlija vidus)
Jānis Gaidelis - Latgales sporta spēles Daugavpilī (24-25.jūlijā)
Pēteris Pirtnieks - potenciāli varētu  rīkot 1 dienu Rīgā
Jānis Lazdāns - 1diena Siguldā
Jānis Bergs - Sezonas noslēguma sacensības un Miķeļdienas sac. (tādā gadījumā, ja M. Ģediņš vēl rīkos, jo dažas dienas pirms 2009.g. sacensībām, telefonsarunā viņš izteicās vairs nerīkot).
Vienlaicīgi arī rudens treniņa nometne – seminārs, Tērvetē  2 vai 3 dienas.  Ja Miķeļdienas sacensības vairs nerīkos, tad iespējama vietas maiņa. (24. – 26. septembris)

Jāprecizē pārējo sacensību datumi.
Visiem sacensību rīkotājiem, savu spēju robežās  jāpadomā, kā sacensību programmu papildināt ar jauno orientēšanās sporta paveida TempO popularizēšanu (paraugdemonstrējuma veidā  vai arī, ja balvu fonds atļauj, tad kā notiekošo sacensību programmas daļu).

4.jautājums

Tika informēti visi  klubu pārstāvji, ka Eiropas čempionāts notiks 2010. gada 4 - 6.augustā  Zviedrijā, Bollnäs (komanda 6+6).
Pasaules čempionāts notiks   2010. gada 7. – 13. augustā Norvēģijā, Trondheimā (komanda 3+3) Iespēju robežās jāmeklē līdzekļi un jārīko treniņa nometne.
Tā kā Latviju starptautiskās sacensībās drīkst pārstāvēt tikai LOF biedri, Latvijas invalīdu sporta klubiem tiek piedāvāts iestāties LOF sastāvā. Nepieciešamās formalitātes - reģistrācijas apliecība, iesniegums brīvā formā, ikgadējā biedru nauda 15 LVL.
Sēdē tika nolemts, lūgt LOF valdi izskatīt iespējas, invalīdu sporta klubiem ikgadējo biedru naudas maksai piešķirt atlaides.
Cits variants – Latvijas izlases dalībniekiem un to kandidātiem, iesakām iestāties jau esošajos orientēšanās klubos kuri ir LOF biedri.

J. Bergam ar sēdes protokolu ir jāiepazīstina visas saistītās institūcijas, invalīdu sporta biedrības un klubi, visi orientēšanās klubi un pārējie interesenti.

Tā kā vairāk jautājumu nebija, sēde tika slēgta.

Protokolēja Jānis Gaidelis
Protokola liecinieks Jānis Bergs             


atpakaļ

0,039643049240112